آلماآلما، تا این لحظه 2 سال و 7 ماه و 28 روز سن دارد

زندگی ما، آلما

تِتون میده...

سلام امروز سه شنبه  مهر امروز بعدازظهر من، شما و بابا احد رفتیم خیاطی مردانه که شلوار بابا و پالتو مامان تعمیر بشه. من و شما نشستیم روی نیمکت داخل خیاطی که به علت اینکه پایه ها اندازشون یکسان نبود نیمکت تکون میخورد که شما...           یه دفعه گفتی: مامان اِلام پاشو.           مامان هم بلند شد و گفتم مامان چرا بلند بشم، آخه پاهای مامان درد می کنه!           شما گفتی: مامان تِتون میخوره...           که من و بابا حد و خیاط کلی خندیدیم چند دفعه از داخل خیاطی فرار کردی و رفتی بیرون، شیطون خانم ...
24 مهر 1397